Upravit stránku
Ve středu 11. 3. 2020 podalo představenstvo společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. insolvenční návrh a jako způsob řešení úpadku navrhlo reorganizaci. 

Investoři a představenstvo VHM po důkladné analýze dospěli k závěru, že ani přes velké úsilí managementu nelze udržet VHM ve stávající podobě. Dne 11.3.2020 podalo představenstvo společnosti insolvenční návrh a jako způsob řešení úpadku navrhlo reorganizaci.

V současné době bohužel došlo k odpojení firmy od dodávek energií, výroba byla přerušena. Na jejím co nejrychlejším obnovení se nyní intenzivně pracuje a znovuobnovení dodávek základních energií očekáváme v nejbližších dnech. Následně bude obnovena výroba nových i stávajících zakázek ve společnosti.

Cílem insolvence a navrhované reorganizace je koncentrovat se ve VHM na životaschopné ziskové části a ty dále rozvíjet. To umožní transformovat VHM do podoby, v níž začne opět generovat provozní zisk, bude moci financovat výrobu a investovat do nezbytných oprav strojů. 

Nahoru