Upravit stránku

Předpokladem pro dlouhodobou spolupráci a spokojenost klientů je schopnost společnosti dodávat výrobky v maximální kvalitě a v souladu s technologickými postupy i požadavky zákazníka. Ve VHM řídíme všechny faktory ovlivňující kvalitu výroby pomocí systematických, dokumentovaných a kontrolovaných postupů. Výsledkem je vysoká kvalita výrobků a služeb, spokojenost zákazníků a spolehlivost dodávek.

Jsme odhodláni zajistit kontinuální jedinečnost kvality našich produktů a služeb. Základem pro dlouhodobé udržení vysoké úrovně výrobků je integrovaný systém managementu VHM, který je plně v souladu s hlavními mezinárodními standardy kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podléhá neustálému dennodennímu zlepšování. Zákaznická důvěra v kvalitu našich výrobků je tak podpořena nezávislým důkazem o technických, organizační a personálních předpokladech společnosti.

Díky systematičnosti našeho přístupu dokážeme reagovat na stále náročnější požadavky našich zákazníků. Plníme tak nejen stanovené technické parametry výrobků, ale také specifické požadavky na provozní bezpečnost, spolehlivost i ekologické dopady.

Neustále zlepšujeme stabilní vysokou úroveň kvality našich výrobků, nejen na základě zvyšujících se požadavků zákazníků, ale také v koordinaci s aktualizovanými požadavky národní i globální legislativy. 

Precizní nastavení našeho systému managementu kvality prokazují desítky zákaznických a certifikačních auditů, kterými VHM ročně prochází. Právě stanovisko zákazníků k úrovni naší kvality je pro nás vždy rozhodující.

Nahoru