Upravit stránku

O NÁS

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY je tradiční česká společnost, jejíž vznik se odvozuje od počátků hutnictví ve Vítkovicích. Společně s rozhodnutím o založení železáren v roce 1828 olomouckým arcibiskupem Rudolfem Janem, začala vznikat ve Vítkovicích také strojírna, která vyráběla parní stroje, mosty, železniční vagony, důlní nástroje či stroje pro hutě. 
Za více než 190 existence těžkého strojírenství v Ostravě si společnost vybudovala impozantní pověst partnera s globálním dosahem, jehož vize a zkušenosti v oblasti těžkého strojírenského průmyslu a energetiky ovlivňují nejen české průmyslové prostředí, ale také významně zasahují do investic a rozvojových projektů v celosvětovém měřítku.
Výrobní portfolio společnosti zahrnuje díky vlastní výrobě oceli produkty pro široké spektrum průmyslových oborů – od dodávek kompletních engineeringových řešení pro ocelárny, válcovny, speciální zařízení těžkého průmyslu, nebo povrchové doly, přes odlitky a přesně opracované výkovky pro energetiku, lodní, ocelářský, cementárenský a těžební průmysl, až po dodávky surových ingotů, kovaných tyčí anebo také válcovaných obručí pro železniční a tramvajovou dopravu.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1828

Založení železáren

Vydán přípis olomouckého arcibiskupa Rudolfa Habsburského, ve kterém pověřil prof. Riepla a správce frýdlantských železáren Franze Kleinpetra založením železářského závodu.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1843

Rothschildovy železárny

Rothschild zakoupil Vítkovické železárny od arcibiskupství za 321 000 zlatých, následně dochází k rozvoji a rozšíření výrobního programu o strojírenskou produkci.

2011 - Tocoma transport TH 03
Totalansicht der Gussstahlfabrik
1850

Vznik strojírny

Z mechanických dílen vznikla strojírna a oddělení pro stavbu mostů a kotlů. Vyráběly se zde parní stroje, důlní stroj, mosty, zařízení pro hutě, profily, nosníky, železniční kola a výhybky.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1876

Ředitel Kupelwieser

Generálním ředitelem byl jmenován Paul Kupelwieser, jenž mimo jiné vystavěl měďárnu, válcovnu trub, zavedl výrobu pancéřových desek pro válečné lodě a z Vítkovic vybudoval město jedinečné nejen svou charakteristickou architekturou, ale i vyspělou sociální vybaveností.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1897

Lodní program

Pro bitevní křižník Habsburg byla vyrobena první vítkovická kliková hřídel. Od tohoto momentu se lodní program stal trvalou součástí výrobního portfolia společnosti.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1914

Nová ocelárna

Zahájen provoz nové ocelárny a válcovny – tehdy nejmodernějšího závodu v Evropě.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1922

Elektrifikace podniku

Podniky Vítkovického horního a hutního těžířstva byly plně elektrifikovány.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1932

Světová krize

Navzdory vypuknuvší světové krizi přichází vítkovické strojírny s pozoruhodnými projekty, jako jen například 234 m dlouhý most přes Starý Dněpr v Kijevě (1930-1932), kulový plynojem v Praze-Libni (1932), či otočný most přes Milgravis v Rize (1934), všechny vítkovické konstrukce.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1937

Na vrcholu

Vrchol rozmachu společnosti, roční produkce dosahuje 19,9 miliónů tun surovin a výrobků.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1945

Znárodnění společnosti

Vyšla vyhláška ministra průmyslu č. 206 – dekret o znárodnění s platností od 27. 10. 1945. Následně byl v lednu 1946 zřízen nástupnický národní podnik Vítkovické železárny. Ten byl původně pojmenován Závod 3 Vítkovických železáren, později Těžká mechanika.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1957

Výrobkové inovace

Odlit první ingot z vakuované oceli.
Vyrobena první skládaná zalomená hřídel.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1967

Nové ředitelství

Dokončena výstavba budovy Nového ředitelství Vítkovic ( v letech 1963-1967) - autory jsou Oskar Oehler a Lubomír Šlapeta, významné osobnosti české meziválečné architektury.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1968-1970

Dodávka století

Ukončena dodávka století - provoz Těžká mechanika vyrobil řadu strojních zařízení pro válcovnu plechů tzv. kvarto 3,6 m pro hutní kombinát Ždanov na pobřeží Azovského moře v SSSR.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1974

Dodávky pro elektrárny

Dodávky kotlů pro elektrárny Chvaletice a Tušimice. Získán kontrakt na protlačovnu v Riese.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1978

Jaderný program

Vyrobeny první komponenty pro jaderné elektrárny (parogenerátory a kompenzátory objemu).

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1988

Hydroenergetika

Dodány turbínové hřídele pro vodní dílo Gabčíkovo. Dokončena výroba ocelové konstrukce televizního vysílače Praha-Žižkov.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
1992

Vznik VÍTKOVICE a.s.

31.1. vznikla  akciová společnost VÍTKOVICE.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
2001

Rozpad koncernu

Dochází k rozpadu vítkovického koncernu, ze závodu těžké mechaniky tak vzniká společnosti VÍTKOVICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
2003

VÍTKOVICKÝ holding

Většinový podíl ve VÍTKOVICE, a. s. získala společnost LAHVÁRNA OSTRAVA pod vedením Ing. Jana Světlíka, která skupinu stabilizovala a navrátila ji tržní konkurenceschopnost.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
2004

Rozmach větrné energetiky

Dodáno 600 ocelových hřídelí pro větrné elektrárny v Dánsku.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
2005

Stáváme se VHM

VÍTKOVICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s. mění svůj obchodní název na současné VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
2006-2010

Kotle pro elektrárny

Dodáno nové kotlové zařízení do rekonstruovaných elektráren Prunéřov a Tušimice.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
2010

Rám rychlokovadla

Dodávka rámu pro linku radiálního rychlokovacího stroje, konstruovaného pro Vítkovice Hammering.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
2011

Hřídele pro TOCOMA

Dodávky supertěžkých turbínových hřídelí (135t/13m každá) a nábojů Kaplanových turbín pro nejvýkonnější hydroelektrárnu na světě TOCOMA (Manuel Piar, Venezuela)

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
2018

Díly urychlovače částic

Dodávky částí magnetu pro projekt NICA - urychlovač částic budovaný Spojeným ústavem jaderných výzkumů (JINR) v Rusku.

2011 - Tocoma transport TH 03
2011 - Tocoma transport TH 03
2019

VHM se osamostatňuje

V roce 2018 dochází k definitivnímu rozpadu vítkovického koncernu. Díky vstupu nového investora zvládly VHM během jednoho roku úspěšně ukončit nařízenou reorganizaci a všechny části společnosti pracují naplno na nových zakázkách.

 
 
 
Nahoru